Šieste projektové stretnutie, Toulouse/Nailloux, Francúzsko

29 & 30 máj 2018

Na poslednom projektovom stretnutí boli partneri vyškolení ako používať tréningovú platformu. Taktiež boli prediskutované pilotné testovania a vyhodnotenie tréningového programu. Partneri tiež prerokovali záležitosti týkajúce sa projektového manažmentu ako prehľad splnených a nesplnených úloh, prípravu multiplikačných podujatí, diseminačné video, leták a projektové video. Taktiež bola prediskutovaná príprava záverečnej správy.

- Program
- Zápisnica
< naspäť na zoznam noviniek