o projekte

Mladí ľudia na ceste k dospelosti čelia rôznym výzvam, avšak asi neexistuje väčšia ako nájdenie si vhodného zamestnania. Zamestnanie neslúži len ako finančné zabezpečenie a istota ale dáva aj pocit sociálnej užitočnosti a naplnenia. PODNIKANIE je jeden z možných riešení tejto pálčivej otázky.

Rozhodnutie začať podnikať je jedno z tých ťažších rozhodnutí v živote. Najmä mladí ľudia čelia niektorým bariéram v zapájaní sa do podnikateľských aktivít vzhľadom na nedostatok financií, ľudského a sociálneho kapitálu. Tiež rozvoj správnych zručností potrebných na prežitie v podnikateľskom prostredí je nevyhnutný.

Tento projekt má za cieľ pokúsiť sa pomôcť s týmito výzvami.

Partneri zapojení do projektu spriavia prieskum existujúcich iniciatív v partnerských krajinách (Francúzsko, Maďarsko, Holandsko a Slovensko) zaoberajúcich sa rozvojom podnikateľských zručností pre mladých. Budeme sa snažiť identifikovať programy, metodológie v oblasti vzdelávania, nástroje aktívnych opatrení na trhu práce, podnikateľskú podporu a mentoring programy pre mladých ľudí, ktorí by radi začali podnikať. Získané informácie budú k dispozícii na webstránke projektu vo forme analýzy.

Myslíme si však, že len samotné informácie nie sú postačujúce pre začatie podnikateľskej činnosti. Preto sme sa zaviazali vytvoriť inovatívny modulárny kurz, ktorého cieľom bude rozvoj a zdokonalenie zručností potrebných pre podnikanie. Všetci partneri sú sami podnikateľmi a riadia firmy a spravia maximum, aby vytvorili niečo, čo pomôže mladým ľuďom získať sebavedomie pri začatí podnikateľskej činnosti.

tím

Budeme sa snažiť priniesť vám inovatívne riešenie ako rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti. Partnerstvo pozostáva z piatich organizácií, ktoré majú bohatú prax v poskytovaní školení, e-learningu, poradenstva, analýzach a rozvoji a implementácii nápadov, ktoré uľahčujú vstup na trhu práce.

the team

We are committed to bring you innovative solution how to develop your entrepreneurship skills. Our partnership consists of 5 organizations which has expertise in trainings, e-learning, counselling, analysing and developing and implementing ideas to make your life on the labour market easier. 
Laurent Dedieu

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has extensive experience how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Maria Hernandez

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Mariann Magyar

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Zsuzanna Antal

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Rob Versteeg

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Guus Morjan

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Ildikó Hanuliaková

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has extensive experience how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Zoltán Hanuliak

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Diana Kozáková

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Jakub Žabka

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.

prieskum

V záujme vytvorenia niečoho, čo bude reflektovať potreby konečných používateľov, organizujeme diskusné fóra v každej z partnerských krajín, rozprávame sa s mladými ľuďmi, učiteľmi, zamestnávateľmi, trénermi, vzdelávacími organizáciami. Vypracovali sme tiež on-line dotazník a budeme veľmi radi, ak ho vyplníte. Sú dva typy: jeden pre mladých ľudí (do 29 rokov). Veľmi radi si však prečítame názor aj ak už nespadáte do tejto skupiny a ste zamestnávateľ, učiteľ, poradca alebo iný účastník trhu práce.

tréning

Hlavným cieľom nášho partnerstva je vytvoriť inovatívny tréningový program, ktorý, veríme, vám pomôže zlepšiť vaše podnikateľské zručnosti. Program je založený na spätnej väzbe od mladých ľudí, podnikateľov, učiteľov a ostatných kľúčových účastníkov trhu práce. Prvá verzia tréningového programu, veríme, bude k dispozícii v októbri 2017. Ak by ste chceli, aby sme vám poslali informáciu, keď bude program k dispozícii, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.
VSTÚPTE DO KURZU

informácie

Zhromažďujeme užitočné informácie, ktoré, si myslíme, by mohli pomôcť pri zdokonaľovaní vašich podnikateľských zručností alebo pri zakladaní vlastnej firmy. Tiež tu nájdete informácie o iniciatívach Európskej komisie zameraných na zamestnanosť mladých.
  1. NOVINKY
V prípade, že by ste radi od nás dostávali newsletter, uveďte prosím svoju e-mailovú adresu:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

príbehy úspešných

"Úspech nie je náhoda. Tvorí ho ťažká práca, vytrvalosť, neustále učenie a štúdium, obetovanie a hlavne nadšenie pre to, čo robíte alebo sa učíte robiť." (Pele)
PREZI
USTREAM
AIDA64
AKINAO
LEAFFORLIFE
GREENBURO
NUTRIKÉO
FRUITION SCIENCES
...
(c)INDESK 2016
design by imagepatrol