Konferencia INOVATÍVNY ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ MLADÝCH ĽUDÍ sa koná pri príležitosti ukončenia projektu INDESK realizovaného v rámci Erasmus+.

Partneri projektu z Francúzska, Holandska, Maďarska a Slovenska sú presvedčení, že podnikateľská činnosť je jedným zo spôsobov ako riešiť vysokú nezamestnanosť v rámci EÚ. Rozhodnutie začať podnikať je pritom jedno z tých ťažších rozhodnutí v živote. Najmä mladí ľudia čelia niektorým bariéram v zapájaní sa do podnikateľských aktivít vzhľadom na nedostatok financií, ľudského a sociálneho kapitálu. Taktiež rozvoj správnych zručností potrebných na prežitie v podnikateľskom prostredí je nevyhnutný.

Partnerstvo počas dvoch rokov trvania projektu zrealizovalo rôzne aktivity od analyzovania situácie mladých ľudí na trhu práce, cez dotazníkový prieskum po vytvorenie tréningového programu. Konferencia podá prehľad o jednotlivých zrealizovaných aktivitách a dá priestor aj na diskusiu.

Konferencia sa uskutoční 27. AUGUSTA 2018 v BRATISLAVE v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je oficiálnym partnerom podujatia.

KONTAKT
zabka@trexima.sk
+421233322282
27. AUGUST 2018
12.30 - 13.00
Registrácia účastníkov a uvítacia káva
13.00 - 13.15
Otvorenie a privítanie účastníkov
Henrieta Holúbeková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.15 - 13.30
Projekt INDESK v kocke - výzvy & výsledky
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
13.30 - 13.50
E-learningová platforma
Diana Kozáková, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
13.50 - 14.30
Úspešný príbeh mladého podnikateľa
Oto Kóňa, NYC Corner
14.30 - 14.45
COFFEE BREAK
14.45 - 16.15
Okrúhly stôl: Ako podporiť podnikavosť mladých ľudí
Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ivica Ďuricová, Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Gabriela Horecká, ŠIOV, Slovenské centrum cvičných firiem
Peter Kalčevský, Junior Achievement Slovensko
Ľudmila Velichová, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Moderátorka: Ivana Koutná, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
16.15 - 16.30
Záverečné slovo
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
16.30
NETWORKING/FEED FORWARD PRI ČAŠI VÍNA

the team

We are committed to bring you innovative solution how to develop your entrepreneurship skills. Our partnership consists of 5 organizations which has expertise in trainings, e-learning, counselling, analysing and developing and implementing ideas to make your life on the labour market easier. 
Laurent Dedieu

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has extensive experience how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Maria Hernandez

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Mariann Magyar

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Zsuzanna Antal

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Rob Versteeg

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Guus Morjan

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Ildikó Hanuliaková

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has extensive experience how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Zoltán Hanuliak

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Diana Kozáková

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.
Jakub Žabka

As one of the founders of LENO Consulting, Laurent has some advice how to run a business. He is a keen promoter of innovative learning and a musician.

MIESTO KONANIA

Univerzitná knižnica v Bratislave
Prednášková sála
Ventúrska 11
814 17 BRATISLAVA
Ďakujeme. Váš komentár nám bol zaslaný.
Niečo nie je v poriadku. Skúste znovu, prosím.
Fotogaléria z konferencie
Ďakujeme za registráciu. Vaša prihláška k nám bola zaslaná.
Krátko pred konaním konferencie Vám bude zaslaný potvrdzujúci mail.
Niečo nie je v poriadku. Skúste znovu, prosím.
REGISTRÁCIA
TREXIMA Bratislava spol. s r.o. spravuje poskytnuté osobné údaje v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely ich zaradenia do databázy a na informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v projekte INDESK, resp. v súvislosti s trhom práce a prípravy na povolanie. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

TREXIMA Bratislava spol. s r.o.bude spravovať moje dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v projekte INDESK v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neposkytne tieto údaje tretím stranám.Koordinátor projektu TREXIMA Bratislava spol. s r.o.môže sprístupniť tieto údaje riadiacemu orgánu projektu Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).
KOORDINÁTOR PROJEKTU
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 Bratislava

www.trexima.sk
PROJEKTOVÍ PARTNERI
PARTNER PODUJATIA
(c)INDESK 2016
design by imagepatrol